All United States

Qigong of Tulsa—YMAA Tulsa

Tai Chi With Phil—YMAA Huntingdon Tai Chi

YMAA Andover

YMAA Andover Tai Chi

YMAA Boston

YMAA Cape Cod

YMAA Tai Chi Ch’uan of Wisconsin

YMAA Taijiquan of Memphis

YMAA Western MA

YMAA Winnipesaukee

YMAA Wu An