YMAA schools location

Córdoba Tai Chi

Entre Céu e Terra – YMAA Brasil

Le Cercle et le Carré—YMAA Paris Nord

Newendao – YMAA Chile

Qigong of Tulsa—YMAA Tulsa

Reaj—YMAA Lisboa

Tai Chi With Phil—YMAA Huntingdon Tai Chi

Tao Academie—YMAA Dijon

True Warrior Gym—YMAA Gorey

Wuji Martial Arts Association

YMAA Almada

YMAA Andover